Geir er Senior Software Developer, og har jobbet i Draga i et år. Hovedoppgaven hans er utvikling av grafisk rapportering basert på tidligere CABSYS-IGRS programvare. Det beste med å jobbe i Draga synes han er inspirerende kollegaer i godt samarbeider for å nå felles mål. Han liker spesielt at Draga har søkelys på utvikling. Innen 5 år tror han Draga vil være en del av en større virksomhet, med de unike kunnskapene og mangfoldet som Draga er kjent for.

Foto: Paul Thürmer

Share