Service oppdrag

Vi ønsker å effektivisere måten industrier håndterer sine digitale ressurser på, i tillegg til at dette gjøres på en kostnadseffektiv måte. Våre ingeniører er høyt kompetente, og sitter med lang erfaring fra vårt fagområdet.

Hvorfor velge oss?

Et stort mangfold av dagens bedrifter opererer med ineffektive og kompliserte informasjonssystemer. Vårt mål er å legge til rette for at bedrifter skal øke sin avkastning gjennom å identifisere og implementere riktige løsninger for håndtering av sine digitale ressurser. Velg oss til å ivareta din tekniske informasjon, og du vil merke at tiden man får til oppgaver som virkelig betyr noe, øker.

Kontakt oss

Ting vi kan

Teknisk Tegning
Teknisk TegningVi oppdaterer og utarbeider tekniske tegninger for alle bransjer.LES MER
Datautvinning
DatautvinningVi henter ut informasjon fra datasett og transformerer det til forståelig struktur for videre bruk.LES MER
Forvaltning
ForvaltningVi forvalter alle typer teknisk informasjon og engineeringsystemer.LES MER
Rådgivning
RådgivningValg av riktige systemløsninger kan være en utfordrende oppgave for enhver bedrift.LES MER
Data validering
Data valideringVi verifiserer leveranser av data og dokumenter i henhold til spesifiserte krav.LES MER
Arbeidsprosesser
ArbeidsprosesserVi vet at informasjonssystemer også handler om samarbeid mellom flere arbeidsenheterLES MER

Teknisk Tegning

Vi oppdaterer og utarbeider tekniske tegninger for alle bransjer.

Datautvinning

Vi henter ut informasjon fra datasett og transformerer det til forståelig struktur for videre bruk. Prosessen gjennomføres ved bruk av maskinlæring. Noen av våre kunder bruker denne tjenesten for å overføre informasjon fra papir til database.

Forvaltning

Vi forvalter alle typer teknisk informasjon og engineeringsystemer.

Blant annet fra følgende aktører; Aveva (PDMS), Intergraph (SmartPlant), Autodesk (AutoCAD), Bentley (Microstation), Norconsult (Peanuts), SIEMENS (Comos).

Vårt service team gir deg den kompetanse du trenger, når du trenger den. Vi tar imot både små og store oppdrag. Kontakt oss

Rådgivning

Valg av riktige systemløsninger kan være en utfordrende oppgave for enhver bedrift. Draga er en uavhengig tjenestebedrift og kan bistå som en aktiv og erfaren bidragsyter i prosessen ved valg av nye intelligente systemer eller ved å utnytte dagens systemer. Vi analyserer arbeidsinstrukser- og prosesser for å finne hvilke systemløsninger som vil være optimale. Mange digitaliseringsinitiativ involverer ofte implementering av flere software systemer, samt at legacy software systemer også må være knyttet sammen. Hvert datahåndteringssystem krever en sømløs integrasjon av disse softwarene, vi i Draga gjør grensesnittstyring og integrasjon på tvers av ulike programvaresystemer.

Data validering

Vi verifiserer leveranser av data og dokumenter i henhold til spesifiserte krav.

Arbeidsprosesser

Vi vet at informasjonssystemer også handler om samarbeid mellom flere arbeidsenheter, med vår erfaring og kompetanse kan vi bidra med å definere nytenkende og effektive arbeidsprosesser.

Lifetime Cycle Information Management (LCI)

Vår hovedkompetanse ligger innenfor Life Cycle Information Management (LCI). Tidligere hadde man større mulighet til å håndtere den tekniske informasjonen til en bedrift gjennom ulike dokumentsentre og dokumentkontroll. Teknisk informasjon er et vidt begrep, men kan eksempelvis betegnes som det bedrifter sitter på av tegninger, dokumenter, analyser, databaser og lignende.

Teknologiens utvikling har derimot ført til at det nå kreves kompetanse innenfor LCI for å best mulig ivareta bedrifters digitale ressurser og informasjon. Håndterer man LCI på en tilfredsstillende måte i prosjektarbeid, vil man forenkle systemer og videre optimalisere ivaretakelse av den teknisk informasjonen.

Vi kan med trygghet si at våre løsninger og håndtering av LCI i aller høyeste grad kulminerer i en effektivisering av komplekse oppgaver. I tillegg gjenspeiles dette også i økt avkastning for våre kunder.