Vi forvalter, forbedrer og fornyer LCI løsninger

Kontakt oss

Hva gjør vi?

Usikker på hvilke datasystemer som passer for akkurat deres arbeidsprosesser eller ute etter å utnytte alle mulighetene dagens systemer har? I Draga spesialiserer vi oss på digitalisering, avanserte ingeniørsystemer og informasjonshåndtering i olje- og gassindustrien. Vårt fagfelt balanserer mellom IT- og ingeniørfaget.

Den viktigste fasen av digitalisering handler om å få full utnyttelse av integrerte datasystemer, og vår ekspertise ligger i hvordan en effektivt kan bruke disse datasystemene. Vi tilbyr brukerveiledning, kvalitetskontroll, 3D modeller, “as-built” dokumenter og systemoppdateringer. Draga praktiserer tett oppfølging av sine kunder, vi hvor vi eksempelvis kan bistå med validering av vedlikeholdsprosjekter, as-built oppdateringer og informasjonshåndtering (IM) i tillegg til generell support. For å sikre et suksessfullt digitaliseringsinitiativ er datakvaliteten essensiell. Dragas automatiserte kvalitetssjekk vil hjelpe deg med å få kontroll over kvaliteten i sanntid, ved å oppdage feil tidlig slik at det ikke vil påvirke prosjektkostnader.

Kontakt ossVÅRE TJENESTER