En av våre spesialiteter er digitalisere av viktige dokumenter

Store oljerigger i Norge har sin opprinnelse fra 1970 – 80 tallet. På den tiden var det meste av dokumentasjonen på papir. Dokumentasjonen ble ofte lagret i store arkiv på land. I dag er all informasjonen digital. Hva med den gamle informasjonen fra før digitalisering?

Draga digitalisere viktig informasjon for oljerigger.

Digitaliseringsprosessen foregår ved at all dokumentasjon fra arkivene sendes til våre kontorer. Dokumentasjonen kommer i hundretalls pappesker. De stables rundt omkring på kontoret. Hver pappeske kan inneholde 10 permer. Permene kan inneholde 500 sider med forskjellige dokumenter. Dokumentene kan for eksempel være tegninger i A1, A2, og A3 og A4 format, bøker, og brukemanualer. Samlet sett kan alle pappeskene inneholde millioner av ark.
Alle permene må kontrolleres nøye før de skannes. Vi oppretter digitale mapper, som skal gjenspeiler det nøyaktige innholdet i permene. Dokumentene som er skannet, legges inn i de digitale mappene, og kontrolleres på nytt av dokumentkontroller. Deretter blir kontroll utføret enda engang, fordi det sikrer at de fysiske permene er helt identiske med de nye digitale mappene. Når kontrollen er utført kjøres dokumentene gjennom OCR. OCR er et program som sikrer at datamaskinen gjenkjenner innholdet i de skannede dokumentene, og som gjør dokumentene søkbare. Når hele prosessen er ferdig, sendes den digitale informasjonen tilbake til kunden. Kunden har nå fått all dokumentasjon digital! Informasjon finnes nå via tastetrykk. Det er ikke lengre nødvendig å lete igjennom flere hundre hyllemeter med dokumentasjon.

Hvorfor digitalisere?
Ved å digitalisere fysiske dokumenter vil det bli enklere å finne frem. Det fremmer effektivisering og sikkerhet.

Ønsker ditt firma å digitalisere informasjon? Ta kontakt med Draga for en hyggelig prat og et godt tilbud!

Share