Hei Kjell og Astri!

Jeg vil gjerne takke for det gode samarbeidet vi har hatt!  Draga har gjort et virkelig godt stykke arbeid, med å skanne en slik mengde med papirdokumentasjon.  Jeg hadde forventet å finne en hel del problemer, men feilmarginer knyttet til skanningen har vært minimale.  Kvaliteten på OCR-lesingen av skannede PDF har også vært overaskende god (selv med dårlig papirkvalitet).  Det å kunne søke på fritekst direkte i dokumentet, vil øke brukervennligheten betraktelig.

Takk igjen begge to, for en vel utført jobb!

Share