DNB kårer hvert år årets Ringvirkningsbedrift.  De har laget en god video, som viser hvordan Draga bidrar.  Til tross for at vi er en liten bedrift med 24 ansatte bidrar vi årlig med 7,4 millinoner kroner til samfunnet gjennom skatter og avgifter. Det tilsvarer lønn til 4 lærere, og 3 sykepleiere. Gjennom lønn til lærere og sykepleiere  bidrar vi indirekte til økt kunnskap, og trygghet gjennom læring i skolen, og god pleie og omsorg til de syke.  Vi bidrar til 10 barnehageplasser, og sørger for tilskudd til 25 fotballbaner, og i tillegg bidrar vi med 2 arbeidsplasser hos andre bedrifter. Gjennom lønn til våre medarbeidere bidrar vi til økt lokal kjøpekraft. I tillegg til dette arbeider vi aktivt med integrering, samarbeider med #NAV, #Globale Sandefjord, og vi vant Tenk Stort Prisen i 2021 med mangfold som tema.Vi nominerte oss selv, og kanskje  vinner vi prisen for årets Ringvirkningsbedrift?

Share