Bli kjent med Somsak Phetbun

I 2021 fikk vi et stort digitaliseringsprosjekt, hvor jeg hadde ansvar for all skanning av papirdokumentasjon fra flere store installasjoner.  Jeg scannet flere tusen dokumenter.

Draga is a Global Sandefjord ambassador

Draga has got a new colleague in cooperation with Global Sandefjord. We are proud to have Kahled, a new competent colleague in our team.

La aldri det å være kvinne være en begrensning!

La aldri det å være kvinne få lov til å bli noen begrensning

Great feedback from one of our customers

Recommendation

Reorganization in Draga

New leader in Draga