1. august 2022 flyttet Sandefjord kontoret inn i nye moderne kontorer på Nordre Kullerød. Her har vi fått et profesjonelt kontor uten fluer, og duer på loftet. Nå har vi mulighet for å vokse oss enda større. I bygget har vi selskap av blant annet PCK og Capgemini. Vi gleder oss til å forstette arbeidet vårt her!
Share