Bedriftbesøk hos Norsk Tekstilgjenvinning i Sandefjord

Norsk Tekstilgjennvinning i Sandefjord har utarbeidet en unik metode for å gjennvinne tekstiler. Tekstilavfall står for 10% av de globale klimagassutslippene. Vi har alle et ansvar for å redusere tekstilforbruket, ved å gjøre gode valg.

Women`s Day 2024

Bli kjent med Somsak Phetbun- han jobber med skanning og teknisk tegning

I 2021 fikk vi et stort digitaliseringsprosjekt, hvor jeg hadde ansvar for all skanning av papirdokumentasjon fra flere store installasjoner.  Jeg scannet flere tusen dokumenter.

Happy Pride 2022!

This is us!

This video gives you a short presentation of Draga. Enjoy!